Digital "bucket list"

by
Anna Nord

 2016-11-22

Om du skulle skriva en lista på alla de saker du skulle vilja uppleva digitalt innan du dör, vad skulle den innehålla?

 Att spegeln på toaletten även är en interagerande skärm som önskar dig god morgon, talar om vilka kläder som passar baserat på dagens väder och som uppdaterar dig med alla dagens hämtningar, lämningar och möten? Eller kanske ännu hellre talar om för dig hur vacker du är idag, påminner dig om att va tacksam över allt du har i ditt liv och gör 5 andningsövningar tillsammans med dig för att få en harmonisk start på dagen?

 Eller kanske ha en robot hemma som plockar fram kläder och packar gymnastikpåsen till barnen baserat på dagens temperatur och aktiviteter, vilket i din drömvärld i alla fall skulle spara en massa onödigt gap och skrik eftersom de då skulle interagera med en jättestor leksak.  Hur skulle det vara att ha en app som agerar som din personliga assistent som känner av att det varit en stressig period på jobbet och letar upp och ger dig förslag på helgerbjudande på ett spa i närheten? Eller som optimerar din veckas måsten så effektivt som möjligt för att ge dig så mycket fritid som möjligt? 

Om allt var möjligt digitalt, vilka saker skulle vi då välja att effektivisera? Idag kan man klara sig utan att behöva gå in i en affär, men ändå känner många av oss att ibland vill man gå runt och strosa i mataffären eller prova kläder man egentligen kanske inte behöver. Skulle vi vilja ha en robot som lagade all mat, städade, tvättade och läser läxorna med barnen? Eller skulle det ta bort mycket av stressen bara att veta att möjligheten finns? 

För mig är det mest fantastiska med digitaliseringen, möjligheten att välja.   

English

If you where told to write a list of all the digital things you would like to experience before you die, what would the list include? That the mirror on the toilet is an interacting screen that wishes you a good morning and tells you what to wear based on the weather forecast and gives you an update on todays meetings and pick up´s Or maybe even better, tells you have beautiful you look today, reminds you to be grateful for the things you have in life and ask you to make 5 breathing excersises to give you a peaceful start of the day? 

Or maybe you´d like to have a robot at home that picks out clothes  and packs the gymbag forthe children based on todays temperature and activities, which in your dreamworld would save you from a lot of anger managemnet in the morning since the kids would interact with a giant toy. How would it be to have an app that acts as your personal assistent who can read you and  your busy schedule so she gives you suggestions on weekend offerings on a spa close by? 

Or optimates your weeks schedule as efficient as possible to give you as much free time as possible? If anything was possible in the digital world, what things would we choose to make more efficient or stop doing? Today you can manage without visiting a store, but even so, many of us like to wander around in the food store or just walk in and try on a piece of clothing. 

Would the life be perfect if we had a robot at home to make the dishes, cleaning and reading the homework with our kids? Or would it cut off a lot of stress just to know that we can get the help sometimes? To me the best thing with the digitizing world is the opportunity to choose.